Chính sách và An toàn

Sử dụng XemTube đồng nghĩa với việc bạn gia nhập một cộng đồng những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Mọi tính năng cộng đồng mới và thú vị trên XemTube đều đỏi hỏi một mức độ tin cậy nhất định. Hàng triệu người dùng đề cao sự tin cậy đó và chúng tôi cũng tin rằng bạn là một người dùng có trách nhiệm. Việc bạn chấp hành nguyên tắc bên dưới sẽ giúp XemTube luôn là một điểm đến thú vị và vui vẻ dành cho tất cả mọi người.

Không phải nội dung nào bạn xem trên XemTube cũng khiến bạn thích thú. Vì vậy, nếu bạn cho rằng nội dung nào đó không thích hợp, hãy sử dụng tính năng Report để gửi nội dung đó cho nhân viên XemTube xem xét. Nhân viên của chúng tôi luôn xem xét cẩn thận các nội dung được gắn cờ 24/7 để xác định xem nội dung đó có vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi không.